Regulamin

Polityka Dostępności

1. Wprowadzenie
bijak-gb.com zobowiązuje się do zapewnienia, że jej strona internetowa jest dostępna dla jak najszerszego grona użytkowników, niezależnie od technologii lub zdolności.

2. Zgodność ze Standardami
Dążymy do tego, aby nasza strona internetowa była zgodna z międzynarodowymi standardami dostępności, takimi jak Wytyczne dotyczące Dostępności Treści Internetowych (WCAG) 2.1 poziom AA.

3. Funkcje Dostępności
Nasza strona oferuje różne funkcje ułatwiające dostęp, takie jak możliwość zmiany rozmiaru tekstu, kontrastu oraz wsparcie dla czytników ekranu.

4. Ciągłe Ulepszenia
Regularnie przeglądamy naszą stronę internetową, aby upewnić się, że spełnia aktualne standardy dostępności i dokonujemy niezbędnych ulepszeń.

5. Informacje Zwrotne i Sugestie
Zachęcamy użytkowników do przekazywania informacji zwrotnych dotyczących dostępności naszej strony. Wszelkie uwagi i sugestie można przesyłać na bielen.alicja@bijak-gb.com

6. Alternatywne Formaty
Jeśli informacje lub usługi dostępne na naszej stronie nie są dostępne dla kogoś z powodu niepełnosprawności, postaramy się zapewnić te informacje w alternatywnym formacie na żądanie.

7. Szkolenia i Świadomość
Pracownicy bijak-gb.com są regularnie szkoleni w zakresie dostępności cyfrowej, aby zapewnić, że nasze treści i usługi są dostępne dla wszystkich.

8. Zmiany w Polityce Dostępności
bijak-gb.com zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki dostępności. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie.

9. Data Wejścia w Życie
Polityka dostępności wchodzi w życie od 15.09.2023.