Regulamin

Polityka Prawna

1. Wprowadzenie
Niniejsza polityka prawna dotyczy korzystania ze strony internetowej bijak-gb.com oraz wszelkich transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem tej strony.

2. Prawa Własności Intelektualnej
Wszystkie treści strony, w tym teksty, grafika, logo, ikony, obrazy oraz oprogramowanie, są własnością bijak-gb.com lub jej dostawców i są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej.

3. Korzystanie ze Strony
Strona bijak-gb.com udostępnia informacje o częściach do maszyn budowlanych i umożliwia ich zakup. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania ze strony w sposób zgodny z prawem i etyką.

4. Ograniczenie Odpowiedzialności
bijak-gb.com dokłada wszelkich starań, aby informacje na stronie były aktualne i dokładne, jednak nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne błędy lub brakujące informacje.

5. Zasady Transakcji
Wszelkie transakcje przeprowadzane przez bijak-gb.com podlegają odrębnym warunkom sprzedaży, które są dostępne dla klientów podczas procesu zakupu.

6. Prywatność i Pliki Cookie
Zasady dotyczące prywatności i plików cookie są opisane w osobnych politykach dostępnych na stronie.

7. Zmiany w Polityce Prawnej
bijak-gb.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prawnej. Wszelkie zmiany będą komunikowane na stronie.

8. Rozstrzyganie Sporów
Wszelkie spory wynikające z korzystania ze strony bijak-gb.com będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim.

9. Kontakt
W razie pytań dotyczących polityki prawnej, prosimy o kontakt pod bielen.alicja@bijak-gb.com

10. Data Wejścia w Życie
Polityka prawna wchodzi w życie od 15.09.2023.