Pandemiczna Przerwa w Budowie: Jak COVID-19 Przeobraził Branżę Maszyn Budowlanych

Wprowadzenie

Pandemia COVID-19, która rozpoczęła się na początku 2020 roku, szybko stała się globalnym wydarzeniem, wpływającym na niemal każdy aspekt naszego życia. Jednym z najbardziej dotkniętych sektorów gospodarki okazała się branża maszyn budowlanych – kluczowa dla rozwoju infrastrukturalnego i gospodarczego na całym świecie. Zmiany, jakie przyniosła pandemia, były zarówno nagłe, jak i głębokie, zmuszając przedsiębiorstwa i pracowników do adaptacji w niepewnych i dynamicznie zmieniających się warunkach.

Lockdowny i ograniczenia wprowadzone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa spowodowały nieoczekiwane przestoje w projektach budowlanych, a co za tym idzie – znaczny spadek popytu na maszyny i sprzęt budowlany. Firmy musiały zmierzyć się nie tylko ze spowolnieniem gospodarczym, ale także z koniecznością reorganizacji swoich operacji, co często oznaczało drastyczne zmiany w zarządzaniu łańcuchami dostaw, metodach pracy oraz strategiach sprzedaży.

Jednakże, mimo tych wyzwań, pandemia stała się również siłą napędową innowacji i przyspieszenia zmian, które mogą zdefiniować przyszłość branży. Od cyfryzacji przez automatyzację po nowe podejście do bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – te zmiany kształtują nową rzeczywistość w branży maszyn budowlanych.

W tym artykule przyjrzymy się, jak COVID-19 wpłynął na rynek maszyn budowlanych, analizując zarówno krótko-, jak i długoterminowe skutki pandemii. Zbadamy, jak firmy radzą sobie z wyzwaniami i jakie strategie przyjmują, aby przetrwać w tych trudnych czasach, jednocześnie przygotowując się na przyszłe wyzwania.

 

Wpływ Pandemii na Popyt i Sprzedaż Maszyn Budowlanych

Wpływ pandemii COVID-19 na rynek maszyn budowlanych był znaczący, obejmując zarówno spadki w sprzedaży, jak i zmiany w popycie na różne rodzaje maszyn.

Globalny Spadek Sprzedaży i Zmiany w Popycie:

 • Globalny rynek maszyn budowlanych oszacowano na 142,39 miliarda USD w 2022 roku, ze wzrostem do 151,60 miliarda USD w 2023 roku i dalszym wzrostem do 237,66 miliarda USD do 2030 roku, co wskazuje na stopniowe ożywienie po wpływie pandemii​​.
 • W 2020 roku, rynek ten był wyceniany na 161 miliardów USD, a przewidywano, że osiągnie wartość 228 miliardów USD do 2026 roku, co wskazuje na powolny, ale stabilny wzrost po wpływach pandemii​​.

Regionalne Trendy w Sprzedaży:

 • W regionie Azji i Pacyfiku zaobserwowano znaczący wzrost popytu, napędzany inwestycjami rządowymi w rozwój infrastruktury i wzrostem inwestycji kapitałowych. Szczególnie Chiny wykazały wysoki wzrost dzięki inwestycjom rządowym w budowę infrastruktury publicznej i odnawialnych źródeł energii​​.
 • W Europie, mimo początkowego spowolnienia w 2020 roku z powodu COVID-19, oczekiwano wzrostu, głównie z powodu rosnącego zapotrzebowania na nowe jednostki mieszkaniowe i poprawę poziomu zatrudnienia​​.
 • W Ameryce Północnej wzrost rynku był wspierany przez działania dużych firm takich jak Caterpillar i Sany America, koncentrujących się na rozwoju technologicznym i poszerzaniu oferty produktów​​.

Segmentacja Rynku i Przewidywania:

 • Oczekuje się, że segmenty sprzętu drogowego i sprzętu do robót ziemnych będą wykazywać progresywny popyt, szczególnie w krajach rozwijających się takich jak Chiny i Indie​​.
 • Segmenty sprzętu do inżynierii lądowej i betoniarek również przewiduje się, że będą wykazywać stabilny wzrost, w zależności od liczby trwających projektów budowlanych i infrastrukturalnych​​.

 

Zmiany w Łańcuchach Dostaw i Produkcji

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na łańcuchy dostaw i procesy produkcyjne w branży maszyn budowlanych, powodując zakłócenia na wielu poziomach. Te wyzwania miały bezpośredni wpływ na dostępność maszyn i ich produkcję na całym świecie.

Zakłócenia w Łańcuchach Dostaw:

 • Pandemia spowodowała trudności w międzynarodowym transporcie i dostawach, co miało bezpośrednie przełożenie na opóźnienia w dostawach części i komponentów do produkcji maszyn budowlanych.
 • W Europie, środki zapobiegawcze COVID-19 wprowadzone przez kraje członkowskie UE miały negatywny wpływ na popyt i produkcję w wielu sektorach, w tym w budownictwie​​.

Wyzwania w Procesie Produkcyjnym:

 • Producenci maszyn musieli dostosować swoje linie produkcyjne do nowych wymogów sanitarnych, co wpłynęło na wydajność produkcji.
 • W niektórych regionach, jak w Europie, produkcja budowlana wzrosła o 3,9% w styczniu 2022 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 37,6% w porównaniu z kwietniem 2020 r., co wskazuje na stopniową odbudowę po najtrudniejszym okresie kryzysu​​.

Adaptacja Modeli Biznesowych:

 • Firmy w branży maszyn budowlanych zareagowały na wyzwania, wprowadzając zdalne zarządzanie łańcuchem dostaw i zwiększając wykorzystanie cyfrowych narzędzi do monitorowania produkcji.

Zwiększenie Odporności Łańcucha Dostaw:

 • Pandemia uświadomiła potrzebę zwiększenia elastyczności i odporności łańcuchów dostaw. Firmy zaczęły inwestować w lokalizację produkcji, dywersyfikację dostawców i automatyzację procesów.

 

Przejście do Cyfryzacji i Automatyzacji

Pandemia COVID-19 przyspieszyła proces cyfryzacji i automatyzacji w branży budowlanej, co stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia efektywności i innowacyjności w sektorze.

Wzrost Zastosowania Technologii Cyfrowych:

 • Przed pandemią COVID-19 tylko 6% firm budowlanych w pełni wykorzystywało narzędzia cyfrowe do planowania, jednak sytuacja ta uległa zmianie pod wpływem pandemii. Firmy musiały szybko adaptować się do pracy zdalnej i cyfrowych platform, takich jak BIM (Building Information Modeling), co doprowadziło do przyspieszenia integracji rozwiązań technologicznych, które normalnie zajęłyby lata​​​​.

Wdrażanie Nowoczesnych Technologii:

 • Technologie takie jak analiza danych, modelowanie cyklu życia, modułowy projekt, BIM, VDC (Virtual Design and Construction), skanowanie 3D, modelowanie rzeczywistości, optymalizacja placu budowy, prefabrykacja poza miejscem budowy, druk 3D, robotyka i automatyzacja placu budowy, zyskują na znaczeniu​​.
 • Drony i skanery ręczne ulepszają dokładność i jakość pomiarów, zmniejszając czas potrzebny na zgromadzenie danych źródłowych​​.

Internet Rzeczy i Nawigacja Autonomiczna:

 • Czujniki IoT (Internetu Rzeczy) umożliwiają śledzenie danych w czasie rzeczywistym z wyposażenia, załóg i materiałów. Analiza tych danych w chmurze poprawia podejmowanie decyzji, kontrolę kosztów, zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo na placu budowy​​.
 • Pojawiają się na placach budów autonomiczne maszyny, które wymagają, aby upewnić się, że kopią one odpowiednie doły w odpowiednich miejscach, na podstawie właściwych rysunków lub modeli​​.

Cyfryzacja, Krok po Kroku:

 • Wprowadzenie technologii cyfrowych rozpoczyna się od tworzenia wysokiej jakości komponentów, zarówno dla aktywów pionowych, jak i liniowych. Przemysł ma dostęp do najnowszych technologii projektowania i BIM, które mogą pomóc w zapewnieniu, że projekty są kompletne, spójne i poprawne​​.
 • Następnie najlepsze praktyki procesów zapewniają, że dane są zarządzane bezpiecznie i skutecznie. Środowisko połączonych danych (Connected Data Environment, CDE) wspiera solidny proces BIM​​.

 

Zmiany w Pracy i Bezpieczeństwie

Pandemia COVID-19 wpłynęła na sposób, w jaki firmy budowlane zarządzają swoimi pracownikami i dbają o ich bezpieczeństwo. Zastosowanie nowych standardów bezpieczeństwa i zdrowia stało się kluczowe dla utrzymania produktywności przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy.

Nowe Standardy Bezpieczeństwa Pracy:

 • COVID-19 wymusił zmiany w założeniach dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników, co z kolei zaakcentowało korzyści i problemy w środowisku pracy​​.
 • Organizacje, które skutecznie wdrażają Total Worker Health (TWH), czyli kompleksowe podejście do zdrowia pracowników, są bardziej odporne i mają zdrowszą siłę roboczą​​.
 • TWH koncentruje się na warunkach pracy, a nie tylko na zachowaniach pracowników. Obejmuje to zarówno środowisko fizyczne, jak i społeczno-ekonomiczne, które kształtuje sposób organizacji pracy​​.

Wdrażanie i Dostosowanie TWH w czasie Pandemii:

 • Kluczowe aspekty TWH podczas pandemii obejmują skupienie się na warunkach pracy dla kontroli infekcji i wsparcia psychologicznego, wykorzystanie podejścia partycypacyjnego z udziałem pracowników, oraz zaangażowanie liderów w wsparcie pracowników poprzez działania i komunikację​​.
 • Wykorzystanie danych do kierowania działaniami i oceny postępów jest niezbędne do skutecznego zarządzania zmianami​​.

Praktyczne Implikacje Wdrażania TWH w Pandemii:

 • Studia wykazały, że zasady projektowania programów lub cechy są skorelowane z dobrymi wynikami zdrowotnymi. Organizacje, które przestrzegają tych cech, mają zdrowszą grupę pracowników​​.
 • Po wdrożeniu organizacje mogą dokonywać zmian i używać podejścia zespołowego, aby utrzymać świadomość i kontynuować ocenę skuteczności​​.

Sekcja 5: Perspektywy i Przyszłe Trendy

Pandemia COVID-19 przyniosła znaczące zmiany w branży budowlanej, które będą miały długotrwałe wpływy na przyszłość sektora. Oto kilka trendów, które wyłoniły się jako odpowiedź na wyzwania pandemii.

 

Wzrost Wykorzystania Cyfryzacji:

 • Organizacje w branży budowlanej coraz bardziej korzystają z narzędzi cyfrowych, takich jak BIM (Building Information Modeling) i 4D oraz 5D symulacje do replanowania projektów i optymalizacji harmonogramów​​.
 • Rozwój zintegrowanych rozwiązań cyfrowych bliźniaków (digital twins) jest stosowany od koncepcji projektu po jego zakończenie​​.

2. Zmiana w Zarządzaniu Łańcuchem Dostaw:

 • Firmy budowlane budują zapasy, zabezpieczają krytyczne materiały i identyfikują alternatywne źródła dostaw, aby zwiększyć odporność swoich łańcuchów dostaw​​.
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw oparte na danych staje się ważniejsze, a firmy koncentrują się na bezpośrednich relacjach i współpracy z podwykonawcami​​.

3. Rozwój Miast Inteligentnych:

 • Pandemia przyspieszyła rozwój tzw. "smart cities". Na przykład Singapur zwiększył inwestycje w cyfryzację biznesu o 30%​​.

4. Wzmocnienie Środków Cyberbezpieczeństwa:

 • W miarę wzrostu zależności branży od technologii cyfrowych, potrzeba silnych środków cyberbezpieczeństwa naturalnie wzrasta. Rynek cyberbezpieczeństwa osiągnął wartość 60,2 miliarda USD w 2021 roku​​.

5. Przyśpieszenie Adopcji Cyfrowych Technologii Połączonych z Budową:

 • Firmy, które wcześniej przeszły znaczną transformację cyfrową, łatwiej dostosowały się do dystansu społecznego i pracy zdalnej​​.

6. Zwiększone Zainteresowanie Zielonym Budownictwem:

 • Pandemia jeszcze bardziej przyspieszyła przyjęcie zielonych praktyk budowlanych, zwłaszcza w odniesieniu do jakości powietrza w pomieszczeniach​​.

7. Długoterminowe Trendy:

 • Firmy budowlane skupiają się na konsolidacji w celu osiągnięcia ekonomii skali oraz wspierania inwestycji w IT, talenty, B+R i technologię​​.
 • Rozwój technologii cyfrowych, innowacji w systemach budowlanych i wzrost zainteresowania prefabrykacją poza miejscem budowy​​.

8. Przyspieszenie w Kierunku Zrównoważonego Rozwoju:

 • Rządy mogą stymulować gospodarkę poprzez zachęty do osiągania celów redukcji emisji dwutlenku węgla, na przykład poprzez modernizację istniejących budynków w celu poprawy efektywności energetycznej​​.

 

Podsumowanie:

Branża maszyn budowlanych przeszła przez znaczące zmiany w wyniku pandemii COVID-19, które będą miały długotrwały wpływ na jej przyszłość. Cyfryzacja, zielone budownictwo, zarządzanie łańcuchem dostaw i rozwój inteligentnych miast to tylko niektóre z trendów, które kształtują branżę. Firmy, które szybko dostosowały się do nowych realiów i zainwestowały w technologie oraz innowacje, będą w lepszej pozycji, aby wykorzystać przyszłe możliwości. Pandemia, mimo że była źródłem znaczących trudności, stała się także katalizatorem dla długoterminowych zmian i innowacji w branży.Przygotował:
Zespół Bijak GBBibliografia:

https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/construction-equipment-market-100521

https://www.researchandmarkets.com/reports/4515698/construction-equipment-market-growth-trends

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=486937

https://www.building.co.uk/sponsored-content/digitalisation-how-covid-19-is-driving-change-in-constr...

https://www.enr.com/articles/54218-digital-technology-is-constructions-route-out-of-crisis

https://www.hsph.harvard.edu/ecpe/how-covid-19-changed-worker-safety-and-health/

https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/how-construction-can-emerge-stronger-after-coronavirus

https://constructible.trimble.com/construction-industry/10-positive-construction-trends-to-come-out-of-covid-19